Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
ul. Katowicka 55 p.4.1
46-061 Opole

Email:
opole@ospsbhp.pl

Telefon:
512318466


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu
Bank Polska Kasa Opieki SA
Numer konta:
32 1240 5178 1111 0010 3908 3136