Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
ul. Katowicka 55 p2.5
46-061 Opole

Email:
opole@ospsbhp.pl

Telefon:
512318466

"Żubr" Bank Pekao
Rachunek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu
Nr konta Bank Polska Kasa Opieki SA

32 1240 5178 1111 0010 3908 3136