SZKOLIMY I JESTEŚMY SZKOLENI

2017-01-29

Szkolenie ,,Zmiany w prawie pracy - cz. 2''.

Człowiek uczy się przez całe życie. Kto się nie uczy ten stoi w miejscu.  Inspektorzy ds. bhp mają tego świadomość, tym bardziej, że sami nauczają innych. Szkolenia w formie instruktażu wstępnego, szkolenia okresowe i szkolenia tematyczne, to nasz chleb powszedni.

Weźmy choćby pod uwagę szkolenie  z najnowszych  zmian w prawie pracy. Współczesny „behapowiec” nie zajmuje się tylko  i wyłącznie sprawami  BHP  ‘sensu stricto’.  Doświadczony i wszechstronny specjalista ds. bhp zna się na  pierwszej pomocy przedmedycznej, ochronie przeciwpożarowej  i na prawie pracy właśnie.

Z takiego założenia wychodzą koleżanki i koledzy, którzy uczestniczą we wszystkich formach szkoleniowych organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP o/Opole.  Uczestniczylirównież w szkoleniu z nowości w prawie pracy,  prowadzonym przez Grzegorza Czaplę, nadinspektora PIP. Szkolenie odbyło się w lutym w  Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.

Poruszono m.in. tematy umów  cywilnoprawnych, minimalnych wynagrodzeń, świadectw pracy, planowanych zmiany przepisów dot. skrócenia czasu przechowywania akt osobowych  z 50  do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje pracownicze do ustalania świadczenia emerytalnego. Nadinspektor Grzegorz Czapla udzielał również odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz poświęcił czas na zagadnienia rozpatrywane indywidualnie.

Andrzej Strzelczyk, rzecznik prasowy Stowarzyszenia