Zaproszenie na seminarium

2019-02-12

W imieniu Zarządu Oddziału w Opolu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby bhp zapraszam  na  seminarium, które odbędzie się dnia 06.03.2019r. o godzinie 16.00 w siedzibie Izby Rzemieślniczej, w Opolu przy ul. Katowickiej 55

 

Program spotkania :

  • „Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i co dalej?” – Jerzy Kaczmarek – Główny Specjalista BHP, Certyfikowany Ekspert CIOP, wykładowca w WSZiA, biegły sądowy w zakresie bhp. – 120 min.
  • W przerwie w szkoleniu – wręczenie legitymacji nowym członkom OSPSBHP.
  • Sprawy organizacyjne konferencji – 16 października 2019r.