Zaproszenie na Nadzwyczajne Zebranie Członków oraz na seminarium

2019-01-15

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Członków oraz na seminarium, które odbędzie się dnia 22.01.2019r. (wtorek) o godzinie 9.00 w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, przy ul. Oleskiej 121

Planowany program spotkania (ramy czasowe mogą ulec zmianie):

9.00 – 10.30 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału:

- wybór delegatów na Zjazd

- sprawozdanie z działalności w 2018r.

- plan pracy na 2019r.

10.30 – 11.15 Omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy i innych przepisach w zakresie bhp – inspektor PIP

11.30 – 13.00 „BHP może być sexi – czyli o behawioralnym przywództwie słów kilka” – Małgorzata Weres-Portka

13.00 – 13.30 Sprawy organizacyjne – organizacja konferencji 2019

13.30 Zakończenie spotkania