szkolenie z UDT

2017-01-29

W porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego w Opolu oraz Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, w dniu 20.01.2017 roku  w siedzibie OIP w Opolu, uczestniczyliśmy w szkoleniu z zakresu eksploatacji i konserwacji urządzeń poddozorowych (dźwigowych i ciśnieniowych).

Wykłady na szkoleniu prowadzili Inspektorzy z UDT w Opolu.

Szkolenie powyższe adresowane było do pracowników służb BHP oraz zakładowych społecznych inspektorów pracy z terenu województwa opolskiego.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Oddziału w Opolu Urzędu Dozoru Technicznego oraz Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Opolu za zaproszenie naszych członków na szkolenie.