Stowarzyszenie OSP BHP o/Opolu zorganizowało wyjazd studyjny Stowarzyszenia OSPBHP o/Opole do fabryki 3M we Wrocławiu.

2018-07-03

11 czerwca 2018 r. w centrum innowacji firmy 3M przywitał nas pan Mariusz Molek, pracownik firmy, zaprzyjaźniony z naszym Stowarzyszeniem.

W centrum naszego zainteresowania były produkowane przez firmę 3M środki ochrony osobistej, ale także produkty  innowacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy.

oraz dobre praktyki w zarządzaniu typu  Kaizen i Lean Management.  

 

W wyjeździe udział wzięła również młodzież studencka z Politechniki Opolskiej,

członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczniaki” pod kierunkiem naukowym dr Marioli Spalik. 

Należy dodać, ze fotorelacja jest niepełna, gdyż w niektórych sektorach zakładów 3M fotografowanie było zakazane.

 

Andrzej Strzelczyk, rzecznik prasowy OSPS BHP o/Opole