Spotkanie - wyjazd do fabryki 3M

2018-05-22

Zapraszamy na spotkanie wyjazdowe do fabryki 3M. 

Wizyta w 3M jest zaplanowana na 11.06 br. - zbiórka przed budynkiem 3M godz. 9.45.

Dojazd we własnym zakresie.

Adres: Wrocław , ul. Kowalska 143 zjazd z autostrady Wrocław Wschód.

Proszę do dnia 31.05.2018r. przesyłać na adres : opole@ospsbhp.pl  zgłoszenia na wyjazd

ponieważ musimy przekazać listę osób celem wystawienia przepustek.

Osoby, które nie zgłoszą udziału nie będą mogły wejść na teren fabryki.

 

       Radosław Pych

Prezes Zarządu Oddziału Opole