SEMINARIUM SZKOLENIOWE BHP  -  OLESKA 121| 06 LUTEGO 2018 R.

2018-02-09

Seminarium szkoleniowe otworzył i powitał  pan Arkadiusz Kapuścik, Okręgowy Inspektor Pracy PIP  w Opolu wraz z nadinspektorem  Dawidem Rusakiem i kol. Radosławem Pychem

Prezesem Stowarzyszenia.  Wart podkreślenia jest fakt, że liczba członków Stowarzyszenia rośnie i wynosi  aktualnie 80 osób i tyleż samo pracuje w OIG PIP w Opolu,

co łącznie daje 160 osób zorganizowanych i czynnie realizujących wspólne cele w zakresie bhp w regionie opolskim.

Prelekcje:

1.       SLUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. POWSTANIE, ZAKRES  DZIAŁANIA, UPRAWNIENIA WYMAGANIA  - prelegent nadinspektor Sebastian Starnawski

2.       ERGONOMIA - PRACUJ MĄDRZE,  NIE CIĘŻKO  - prelegent kol. Tomasz Narolski

3.       ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUWALNEJ -  przedstawiciel firmy 3M pan Mariusz Molek. Przedstawił m.in. okulary ochronne, maski  ochronne i ochronniki słuchu.

W szkoleniu uczestniczyli ponadto Koleżanki i Koledzy:

Tomasz Narolski, Katarzyna Janiszewska, Wiesława Krynicka, Katarzyna Krynicka,  Justyna Kocot, Piotr Pająk, Anna Dolińska, Beata Bawarska, Paweł Wierzbicki, Joanna Kucharczyszyn, Gabriela Ban,  Malgorzata Studnicka-Słomiak, Marta Wicher, Krzysztof Miśkiewicz, Edyta Gryszczyk, Witold Jasiński, Izabela Zapotoczna, Łukasz Konopka, Anna Wojciechowska-Gnacy, Magda Jaśnikowska, Renata Długosz, Eugeniusz Krzaczkowski, Ela Lendzioszek, Kasia Maszkowska, Zygmunt Brudziński, Beata Pielok, Piotr Szymański, Wioletta Hyla.

 

Fot. 1. Zarząd Stowarzyszenia. Od lewej: Piotr Lochman, Radosław Pych, Mieczysław Hanussek,

Joanna Pasoń, Andrzej Strzelczyk, Andrzej Dubiel. Brakuje Marka Brzuchowskiego.