Seminarium - w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu

2018-01-16

Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby bhp w Opolu

zapraszam  na  seminarium, które odbędzie się dnia 06.02.2018 r. (wtorek) o godzinie 9.00

w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, przy ul. Oleskiej 121

Program spotkania :

9.00 – 9.15                 Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia

9.15 – 9.30                 Omówienie propozycji konferencji bhp w Opolu ,,Bhp, czy to się opłaca?’’

9.30 – 10.15               Wystąpienie Inspektora OIP w Opolu (temat w trakcie uzgadniania)

10.15 – 11.00             Przerwa kawowa

11.00 – 11.30             ,, Pracuj mądrze, nie ciężko’’ – Tomasz Narolski

11.30 – 13.00             Środki ochrony indywidualnej

13.00                          Zakończenie seminarium

 

Z upoważnienia Zarządu

                                                                                  Joanna Pasoń