Kto powołuje służbę BHP?

2018-07-30

     Kto powołuje Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy? | Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oczywiście zawsze tworzy pracodawca, jeśli zatrudnia powyżej 100 pracowników. Utworzenie służby BHP,  to jego ustawowy obowiązek! O tym  mówi wprost Kodeks pracy, akt prawny regulujący prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

  Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, ale zagrożenia i warunki pracy tego wymagają, to jak najbardziej aż się prosi, aby pracodawca we własnym interesie utworzył  służbę BHP. Wtedy jednak jest to jego prawo, a nie obowiązek.

     Jak się tworzy służbę BHP? | Czy powołanie w firmie służby BHP trzeba gdzieś zgłosić?  Na ten przykład do PIP-u? Czy też napisać pismo informacyjne, umieścić zapis w statucie lub regulaminie pracy? Otóż, nie. Nic z tych rzeczy nie trzeba robić.

Służbę BHP pracodawca tworzy zatrudniając na cały lub część etatu pracownika lub pracowników na stanowisku pracy:

  • starszego inspektora ds. BHP albo
  • specjalisty ds. BHP albo
  • starszego specjalisty ds. BHP albo
  • głównego specjalisty ds. BHP.

     Dlaczego nie ma tutaj stanowiska inspektora ds. BHP? Ponieważ osoba o kwalifikacjach inspektora ds. BHP nie może pracować na jednoosobowym stanowisku w służbie BHP. Może jedynie pracować w wieloosobowej służbie BHP lub w firmie, która nie ma obowiązku takiej służby tworzyć.

Komu podlega służba BHP? | Pracownik służby BHP może podlegać:

  • bezpośrednio pracodawcy lub
  • osobie zarządzającej jednostką organizacyjną, np. prezydentowi miasta, prezesowi zarządu lub też
  • osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionego przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu BHP, np. wiceprezesowi ds. pracy itp. lub
  • kierownikowi wieloosobowej komórki ds. BHP.

Andrzej Strzelczyk, rzecznik prasowy OSPS BHP o/Opole