Zaproszenie ma konferencję – 10.10.2018r. BHP – czy to się opłaca? – Aula Politechniki Opolskiej

2018-08-19

Aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy zapraszamy na Konferencję, której tematem przewodnim jest: BHP - czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo." Konferencja jest organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służby BHP wspólnie z Politechniką Opolską.

 

 

 

 

 

W celu utrzymania pozycji rynkowej danej organizacji, nie wystarcza już sam produkt i jego doskonalenie. Przed pracodawcami stoi wielkie wyzwanie pod kątem doskonalenia warunków pracy, tak by pracownikom stworzyć jak najbardziej komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. Z drugiej strony można by powiedzieć, że przyszłość to automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych i z pewnością świat dąży w tym kierunku, zanim to jednak nastąpi mamy przed sobą jeszcze kilka dekad kiedy to człowiek, a nie robot będzie odgrywał główną rolę w większości procesów produkcyjnych. W związku z tym pracodawcy powinni spojrzeć na jedne z najważniejszych ludzkich wartości jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo i pod tym kontem powinni kształtować bezpieczne warunki pracy, nie zapominając o podnoszeniu kompetencji swoich pracowników.

Bezpieczne środowisko pracy w pozytywny sposób wpływa na jakość wykonywanej pracy i dostarczanych produktów, w takich warunkach zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadków co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Lepsze warunki pracy to również lepsza organizacja i planowanie pracy co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jej efektywności.

Równolegle z Konferencją odbędzie się pokaz sprzętu medycznego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Patronat merytoryczny nad Konferencją objął Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, patronat medialny zapewniają nasze branżowe wydawnictwa: Atest – Ochrona Pracy, Promotor BHP oraz Przyjaciel przy pracy a także media lokalne.

Opłaty:

Udział w konferencji jest bezpłatny, jeśli jednak zechcą Państwo wesprzeć trud organizacji, mile widziane są dobrowolne wpłaty na konto 32 1240 5178 1111 0010 3908 3136 z dopiskiem „darowizna – konferencja”.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 30.09.2018r. –wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie www.ospsbhp.opole.pl

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

Kontakt:

Email – opole@ospsbhp.pl

Telefon - 512318466

Strona Konferencji: www.ospsbhp.opole.pl