DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

2017-09-18

 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu

składa wszystkim Koleżankom i Kolegom, pracującym w naszym zawodzie, życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Licznych sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty naszych codziennych starań.

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. W piramidzie ludzkich potrzeb Abrahama Maslovva, bezpieczeństwo należy do tych podstawowych i fundamentalnych potrzeb.

Wszak jesteśmy zbudowani nie tylko z ciała, ale z naszych myśli, uczuć i pragnień. Dzień pracownika służby bhp jest wyrazem docenienia Służby BHP i codziennych starań w sprawie naszego bezpieczeństwa.

W imieniu Zarządu OSPSBHP w Opolu – Rzecznik Prasowy Andrzej Strzelczyk